Cầu lông là một môn thể thao khá phổ biến và đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính. Đây cũng là một cách rèn luyện sức khỏe hàng ngày rất